Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.11.2017

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,6 miljardilla eurolla vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,6 miljardilla eurolla vuonna 2016. Yhteenlasketut korjauskustannukset kasvoivat 5,7 prosenttia vuoden 2015 tasosta ja ne ovat kasvaneet 15,2 prosenttia vuodesta 2013. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,4 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,6 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 700 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 2,0 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 540 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 430 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 270 miljoonalla eurolla.

Luvuissa on arvonlisävero mukana. Asunnon omistajan itse tehdyissä korjauksissa ei ole huomioitu oman työn arvoa.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2016, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2016 Kaikki 2015 Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 556 103 259 918 847 625 749
Asunnon keittiö 337 79 151 568 585 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 442 86 130 657 664 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 1 064 207 765 2 037 1 846 1 620 1 510
Talotekniikka 656 144 961 1 762 1 518 1 645 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 317 45 124 486 580 509 352
Taloyhtiön sisätilat 0 32 160 192 226 202 154
Yhteensä 3 373 696 2 553 6 622 6 266 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2016 aikana 47,7 €/m2. Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 29,5 €/m2 ja omakotitaloissa 25,2 €/m2.

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kattoremontti on suunnitteilla yli 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä. Julkisivuremontti on suunnitteilla 19 prosentilla, samoin kuin piha-alueremontti. Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 15 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen korjauskustannukset vuonna 2016 olivat 450 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 440 miljoonaa euroa.

Palvelurakennuksia korjattiin 1,7 miljardilla eurolla

Tilastokeskuksen mukaan palvelurakennuksia korjattiin 1,7 miljardilla eurolla vuonna 2016. Opetusrakennuksia korjattiin 1,0 miljardilla eurolla, sairaala- ja terveyskeskusrakennuksia 410 miljoonalla eurolla ja hoitolaitosrakennuksia 300 miljoonalla eurolla. Edellinen suorakyselytieto palvelurakennusten osalta on tilastovuodelta 2013. Kasvua kolmen vuoden takaiseen tietoon on 34 prosenttia, mikä tekee vuosittaiseksi kasvuksi muunnettuna hieman yli 10 prosenttia. Vuoden 2016 palvelurakennusten korjauskustannukset on kerätty omistajittain. Tilastovuonna 2013 keruu tapahtui rakennuksittain. Tämä voi heikentää julkaistujen lukujen vertailukelpoisuutta. Katso tarkempi kuvaus muutoksista tästä linkistä .

Toimistorakennuksia korjattiin 1,1 miljardilla eurolla, teollisuus- ja varastorakennuksia 1,0 miljardilla eurolla ja liikerakennuksia 760 miljoonalla eurolla vuonna 2016. Näiden rakennusryhmien korjauskustannukset on laskettu toteutuneiden kustannusten sekä myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Liike- ja toimistorakennusten osalta toteutuneet kustannukset on selvitetty kyselytutkimuksella vuodelta 2014 ja vuodet 2015–2016 on estimoitu myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupatietojen perusteella. Vastaavasti teollisuus- ja varastorakennusten korjauskustannukset on selvitetty kyselytutkimuksella vuodelta 2015 ja estimoitu myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupatietojen perusteella vuodelle 2016. Tilaston mukaan liikerakennusten korjauskustannukset kasvoivat 13 prosenttia ja toimistorakennusten korjauskustannukset 10 prosenttia vuodesta 2015. Vastaavasti teollisuus- ja varastorakennusten korjauskustannukset kasvoivat 12 prosenttia.

Rakennusten korjauskustannukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan

Vuosi Rakennuksen käyttötarkoitus
  Teollisuus- ja varastorakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Palvelurakennukset
2013 . 2) . 2) . 2) 1 298
2014 . 2) 669 910 1 223 1)
2015 919 668 1) 1 032 1) 1 229 1)
2016 1030 1) 756 1) 1140 1) 1739
1) Estimoitu korjaus- ja laajennuslupien perusteella
2) Liike- ja toimistorakennuksien korjauskustannukset selvitettiin ensikertaa vuodelta 2014 ja teollisuus- ja varastorakennusten korjauskustannukset vuodelta 2015.

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Jose Lahtinen 029 551 3776, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2016/01/kora_2016_01_2017-11-13_tie_001_fi.html