Suomen virallinen tilasto

Korjausrakentaminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Liike- ja toimistorakennuksia korjattiin 1,6 miljardilla eurolla
1.10.2021
Tilastokeskuksen mukaan toimistorakennuksiin vuonna 2020 tehtyihin korjauksiin käytettiin 980 miljoonaa euroa ja liikerakennusten korjauksiin 620 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikerakennusten korjauskustannukset pienenivät 12 prosenttia ja toimistorakennusten korjauskustannukset laskivat 22 prosenttia. Yhteensä liike- ja toimistorakennusten korjaukset laskivat 19 prosenttia.

Kuvaus: Korjausrakentamisen tilasto kuvaa talonrakentamisen korjaustoimintaa vuositasolla. Asuntoyhteisöjen ja suurimpien rakennustyritysten tilinpäätöstiedoista saadaan korjausrakentamisen arvotiedot. Asunto-yhteisöjen korjausrakentaminen jaetaan kahteen osaan; asunto-osakeyhtiöiden ja aravavuokratalojen korjausrakentamiseen. Rakennusyritysten korjausrakentaminen kuvaa vähintään 10 henkilön ra-kennusyritysten korjausrakennustoimintaa. Tilastosta selviää myös korjausrakentamisen kohteet.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: aravavuokratalot, asunto-osakeyhtiöt, korjauskustannukset, korjausrakentaminen, liikevaihto, peruskorjaus, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Palvelurakennusten korjauskustannusten tiedonkeruun ja käsittelyn menetelmät on uudistettu
13.11.2017
Palvelurakennusten korjauskustannusten tiedonkeruun ja käsittelyn menetelmät on uudistettu.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kora/index.html