Finlands officiella statistik

Reparationsbyggande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 9,2 miljarder euro år 2018
11.12.2019
Enligt Statistikcentralen var värdet av byggnadsentreprenader i husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer totalt 21,2 miljarder euro år 2018. Av företagens husbyggnadsarbeten hänförde sig 9,2 miljarder euro till reparationsbyggande. Företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet stod för ungefär hälften därav och företag inom egentligt husbyggande för hälften.

Nästa offentliggörande:
11.6.2020

Beskrivning: Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå. Ur bostadssamfundens och de större byggföretagens bokslutsuppgifter fås värdeuppgifter för repara-tionsbyggande. Reparationsbyggandet av bostadssamfund indelas i två delar: i reparationsbyggande av bostadsaktiebolag och i reparationsbyggande av aravahyreshus. Byggföretagens reparationsbyggande beskriver reparationsbyggnadsverksamheten i byggföretag med minst 10 anställda. Av statistiken framgår också objekten för reparationsbyggandet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, bostadsaktiebolag, företag, grundläggande renovering, omsättning, reparationsbyggande, reparationskostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats
7.11.2014
Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/index_sv.html