Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2021

Värdet av byggföretagens reparationsentreprenader för byggnader var 7,7 miljarder euro år 2020

Enligt Statistikcentralen var värdet av byggnadsentreprenader i husbyggnadsföretag som sysselsätter minst 5 personer totalt 19,6 miljarder euro år 2020. Av företagens husbyggnadsarbeten hänförde sig 7,7 miljarder euro till reparationsbyggande. Företag inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet stod för ungefär 53 procent därav och företag inom egentligt husbyggande för 47 procent. Värdet av reparationsbyggande sjönk med nästan 19 procent från år 2019.

Entreprenader inom reparationsbyggande och nybyggnad 2012 — 2020

Entreprenader inom reparationsbyggande och nybyggnad 2012 — 2020

Reparations- och nybyggandets andelar efter storlek år 2020, procent

Reparationsbyggandets andel av alla byggprojekt, % Nybyggandets andel av alla byggprjojekt, %
Företag som sysselsätter 5–9 personer 60 40
Företag som sysselsätter 10–59 personer 46 54
Stora företag som sysselsätter minst 60 personer 30 70
Alla företag totalt 39 61

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Peltoniemi 029 551 3088, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Byggföretagens reparationsbyggande 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2020/03/kora_2020_03_2021-12-09_tie_001_sv.html