Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.6.2019

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,3 miljardilla eurolla vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,3 miljardilla eurolla vuonna 2018. Yhteenlasketut korjauskustannukset nousivat 1,5 prosenttia vuoden 2017 tasosta ja ne ovat kasvaneet 9,8 prosenttia vuodesta 2013. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,4 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,2 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 720 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,7 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 510 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 420 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 300 miljoonalla eurolla.

Luvuissa on arvonlisävero mukana. Korjauskustannuksissa ei ole mukana omalle työlle ja talkootyölle laskettua arvoa.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2018, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
  Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2018 Kaikki 2017 Kaikki 2016 Kaikki 2015 Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 614 133 155 902 788 918 847 625 749
Asunnon keittiö 495 88 176 760 582 568 585 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 337 77 182 596 506 657 664 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 877 190 588 1 655 1 787 2 037 1 846 1 620 1 510
Talotekniikka 661 152 849 1 661 1 791 1 762 1 518 1 645 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 367 43 84 494 540 486 580 509 352
Taloyhtiön sisätilat 0 37 203 240 219 192 226 202 154
Yhteensä 3 351 720 2 237 6 307 6 213 6 622 6 266 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2018 aikana 41,7 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 30,3 €/m² ja omakotitaloissa 25,2 €/m².

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Kattoremontti ja julkisivuremontti on suunnitteilla 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä. Piha-alueen remontointi on suunnitteilla 18 prosentilla. Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 16 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 13 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen korjauskustannukset vuonna 2018 olivat 446 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 475 miljoonaa euroa.


Lähde: Asuntojen ja asuinrakennusten korjaukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Liina Arhosalo 029 551 3612, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusten ja asuntojen korjaukset 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2018/01/kora_2018_01_2019-06-13_tie_001_fi.html