Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2012

Alkoholikuolleisuus väheni edelleen vuonna 2011

Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan alkoholiperäiset kuolemat vähentyivät vuonna 2011 neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Lasku johtuu suurelta osin miesten alkoholikuolleisuuden pienenemisestä. Alkoholisyihin kuoli yhteensä 1 890 henkeä, joista oli miehiä 1 450 ja naisia 440. Alkoholikuolemat ovat miehillä huomattavasti yleisempiä kuin naisilla. Ne ovat myös työikäisten yleisin kuolemansyy.

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana 65 vuotta täyttäneiden miesten alkoholikuolleisuus on kaksinkertaistunut. Kasvu on ollut nopeampaa kuin kaikilla miehillä yhteensä. Alkoholiperäisiin syihin menehtyneistä suurin osa oli kuitenkin työikäisiä ja vain 23 prosenttia 65 vuotta täyttäneitä. Osuus on sama kuin vuotta aiemmin.

Kuolleisuus alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen 1991-2011

Kuolleisuus alkoholiperäisiin tauteihin ja tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen 1991-2011

Vuonna 2011 kuoli yhteensä 50 568 henkilöä. Määrä oli vajaan prosentin pienempi kuin edellisenä vuonna. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakaumassa: viimeisten parinkymmenen vuoden aikana 85 vuotta täyttäneiden osuus kuolleista on kasvanut ja 65–79-vuotiaiden pienentynyt. Tämä näkyy erityisesti naisilla, jotka elävät keskimääräisesti miehiä pidempään ja siten myös kuolevat vanhempina. Lisääntynyt ikääntyneiden kuolleisuus näkyy kuolemansyissä lähinnä dementian ja verenkiertoelinten sairauksien määrän kasvuna.

Verenkiertoelinten sairauksiin kuoli 40 prosenttia vuonna 2011 kuolleista. Toiseksi eniten, 24 prosenttia, kuolemista aiheutui kasvaimista. Dementia (mukaan lukien Alzheimerin tauti) aiheutti 12 prosenttia vuoden 2011 kuolemista.

Kuolemansyyt 2011 (54-luokkainen luokitus)

  Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
Verenkiertoelinten sairaudet 20 157 9 791 10 366 39,9 38,7 41,1
Kasvaimet 11 897 6 224 5 673 23,5 24,6 22,5
Dementia, Alzheimerin tauti 6 200 1 892 4 308 12,3 7,5 17,1
Tapaturmat 2 383 1 536 847 4,7 6,1 3,4
Hengityselinten sairaudet 2 034 1 263 771 4,0 5,0 3,1
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 889 1 447 442 3,7 5,7 1,8
Itsemurhat 912 710 202 1,8 2,8 0,8
Muut kuolemansyyt 5 096 2 464 2 632 10,1 9,7 10,4
Kuolleita yhteensä 50 568 25 327 25 241 100,0 100,0 100,0

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Airi Pajunen 09 1734 3605, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (440,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2011/ksyyt_2011_2012-12-21_tie_001_fi.html