Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2012

Den alkoholrelaterade dödligheten fortsatte minska år 2011

Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker minskade antalet alkoholrelaterade dödsfall år 2011 med fyra procent från året innan. Minskningen beror till en stor del av att alkoholdödligheten bland män minskade. Totalt 1 890 personer dog av alkoholrelaterade orsaker. Av dem var 1 450 män och 440 kvinnor. Alkoholdödligheten är mycket vanligare bland män än bland kvinnor. Alkohol är också den vanligaste dödsorsaken bland arbetsföra.

Under de senaste tjugo åren har alkoholdödligheten bland män som fyllt 65 år fördubblats. Ökningen har varit snabbare än bland alla män totalt. Av dem som dog på grund av alkoholrelaterade orsaker var dock största andelen i arbetsför ålder och bara 23 procent 65 år fyllda. Andelen är samma som året innan.

Dödlighet p.g.a. alkoholrelaterade sjukdomar och olyckshändelser genom alkoholförgiftning 1991–2011

Dödlighet p.g.a. alkoholrelaterade sjukdomar och olyckshändelser genom alkoholförgiftning 1991–2011

År 2011 dog totalt 50 568 personer, dvs. något under en procent färre än föregående år. Den förlängda livslängden syns i åldersfördelningen för de döda: under de senaste tjugo åren har andelen personer som fyllt 85 år av dem som dött under året ökat och andelen personer i åldern 65–79 år minskat.Detta syns särskilt bland kvinnorna, som i genomsnitt lever längre än männen och således också dör äldre. Den ökade dödligheten bland äldre syns i dödsorsakerna som en ökning i antalet demenssjukdomar och sjukdomar i cirkulationsorganen.

Av de döda år 2011 dog 40 procent av sjukdomar i cirkulationsorganen. Näst flest, 24 procent, dog av tumörer. Demens (inkl. Alzheimers sjukdom) var orsaken till 12 procent av dödsfallen år 2011.

Dödsorsaker år 2011 (klassificering med 54 grupper)

  Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Antal Antal Antal % % %
Circulationsorganens sjukdomar 20 157 9 791 10 366 39,9 38,7 41,1
Tumörer 11 897 6 224 5 673 23,5 24,6 22,5
Demens, Alzheimer 6 200 1 892 4 308 12,3 7,5 17,1
Olyckor 2 383 1 536 847 4,7 6,1 3,4
Andningsorganens sjukdomar 2 034 1 263 771 4,0 5,0 3,1
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar 1 889 1 447 442 3,7 5,7 1,8
Självmord 912 710 202 1,8 2,8 0,8
Övriga dödsorsaker 5 096 2 464 2 632 10,1 9,7 10,4
Döda totalt 50 568 25 327 25 241 100,0 100,0 100,0

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Airi Pajunen 09 1734 3605, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2011/ksyyt_2011_2012-12-21_tie_001_sv.html