Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Alle vuoden ikäisenä kuolleiden määrä ennätyksellisen pieni

Alle vuoden ikäisenä kuolleiden määrä väheni selvästi edellisvuodesta. Vuonna 2013 imeväisiässä eli alle vuoden ikäisenä kuoli 98 lasta, mikä on 43 lasta vähemmän kuin vuonna 2012. Imeväiskuolleisuus oli 1,7 lasta tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden. Yleisimmät alle yksivuotiaiden kuolemansyyt olivat perinataalisyyt ja synnynnäiset epämuodostumat (taulukko 4). Tartuntataudit sekä tapaturmat ja väkivalta ovat harvinaisia kuolemansyitä alle yksivuotiailla. Vuoden 2013 tilastossa on kaksi alle yksivuotiasta lasta kuollut tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti. Tilastossa ovat mukana lapset, jotka ovat väestörekisterijärjestelmässä.

Vuonna 2013 syntyi 147 lasta kuolleena, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna (161 lasta). Perinataalikuolleisuus (kuolleena syntyneet sekä ensimmäisen viikon aikana kuolleet) oli 3,4 lasta tuhatta syntynyttä kohden. Ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista noin puolet menehtyi ensimmäisen elinviikon aikana eli varhaisneonataalikaudella ja 60 prosenttia neljän ensimmäisen elinviikon aikana eli neonataalikaudella. Neonataalikauden jälkeisen kuolleisuuden tärkeimmät syyt ovat synnynnäiset epämuodostumat ja kätkytkuolemat. Vuonna 2013 tapahtui 11 kätkytkuolemaa. Kätkytkuolemia esiintyy yleensä yli kuukauden ikäisillä vauvoilla.

1–14-vuotiaiden lasten kuolleisuus on parinkymmenen viime vuoden aikana puolittunut. Vuonna 2013 lasten kuolemia oli 78, mikä on 20 lasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä vastaa noin 9 kuolemaa 100 000 henkeä kohden. 1–14-vuotiaiden yleisimmät kuolemansyyt olivat syövät ja tapaturmat.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana naisia on kuollut raskauteen tai synnytykseen (ICD-koodit O00–O99) keskimäärin kolme vuodessa. Vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi kuolemansyytilaston historiassa, jolloin ei ollut yhtään äitiyskuolemaa. Vuonna 2012 äitiyskuolemia oli kaksi ja vuonna 2013 yksi eli äitiyskuolleisuus oli 1,7 kuollutta äitiä 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

Lisätietoa kuolleisuudesta imeväis- ja perinataalikaudella on liitetaulukossa 3.

Kuvio 11. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1992–2013

Kuvio 11. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudella 1992–2013

Taulukko 4. Alle 1-vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 2002, 2009, 2012 ja 2013

  2002 2009 2012 2013
Kuolleita yhteensä 165 160 141 98
Eräät perinataalikauden aikana alkaneet tilat (P00–P96) 75 74 51 41
Synnynäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00–Q99) 51 52 43 31
Kätkytkuolemat (R95) 13 15 12 11
Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet (J00–J99, I00–I99) 4 5 7 3
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00–E90) 0 5 5 3
Muut sairaudet ja tuntemattomat 17 4 19 7
Tapaturma ja väkivalta (V01–X44, X46–Y89) 5 5 4 2

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2013, 7. Alle vuoden ikäisenä kuolleiden määrä ennätyksellisen pieni . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2013/ksyyt_2013_2014-12-30_kat_007_fi.html