Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Tapaturmaisesti kuolleiden lasten määrä pienentynyt

Vuonna 2018 alle vuoden ikäisiä lapsia kuoli 99, kun kaksikymmentä vuotta aiemmin luku oli yli 200. Vuonna 2018 imeväiskuolleisuus oli 2,1 lasta tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden (kuvio 12). Yleisimmät alle yksivuotiaiden kuolemansyyt olivat perinataalisyyt ja synnynnäiset epämuodostumat (taulukko 4). Sen sijaan tartuntataudit sekä tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemansyyt olivat harvinaisia alle yksivuotiailla.

Vuonna 2018 kuolleena syntyneitä oli 136. Kuolleena syntyneiden määrä on vähentynyt selvästi 1990–luvulta (1998: 237). Perinataalikuolleisuus (kuolleena syntyneet sekä ensimmäisen viikon aikana kuolleet) oli 4,1 lasta tuhatta syntynyttä kohden. Ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista yli puolet menehtyi ensimmäisen elinviikon aikana ja kolme neljästä neonataalikaudella eli neljän ensimmäisen elinviikon aikana. Neonataalikauden jälkeisen kuolleisuuden tärkeimmät syyt olivat kätkytkuolemat ja synnynnäiset epämuodostumat. Kätkytkuolemien määrä on vähentynyt 2000–luvulla. Vuonna 2018 kätkytkuolemia tapahtui 6, kun tapauksia vuonna 2000 oli 18. Kätkytkuolemia esiintyy yleensä yli kuukauden ikäisillä vauvoilla.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana 1–14-vuotiaana kuolleiden lasten määrä on puolittunut. Vuonna 2018 lapsia menehtyi 68, mikä oli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin lapsia kuoli 81. Tämä vastaa noin 10 kuolemaa 100 000 lasta kohden. Erityisesti kuolemaan johtaneita tapaturmia, kuten liikenneonnettomuuksia ja hukkumisia, tapahtuu lapsille aiempaa selvästi vähemmän. Tapaturmaisesti kuolleita 1–14-vuotiaita lapsia oli seitsemän, kun 20 vuotta aiemmin heitä oli 37. Lasten yleisimmät kuolemansyyt olivat syövät sekä synnynnäiset epämuodostumat.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 2–3 naista on menehtynyt vuosittain raskauteen tai synnytykseen liittyviin syihin. Vuonna 2018 äitiyskuolemia oli kaksi eli äitiyskuolleisuus oli 4,2 kuollutta 100 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

Lisätietoa kuolleisuudesta imeväis- ja perinataalikaudella on liitetaulukossa 3.

Kuvio 12. Alle 1-vuotiaiden lasten kuolleisuus 1992–2018

Kuvio 12. Alle 1-vuotiaiden lasten kuolleisuus 1992–2018

Taulukko 4. Alle 1-vuotiaiden kuolemansyyt 2000, 2005, 2010, 2017 ja 2018

  2000 2005 2010 2017 2018
Kuolleita yhteensä 205 179 138 101 99
Eräät perinataalikauden aikana alkaneet tilat (P00-P96) 84 77 58 47 46
Synnynäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) 78 61 40 30 23
Kätkytkuolemat (R95) 18 19 17 5 6
Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet (J00-J99, I00-I99) 4 5 5 1 3
Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) 5 6 3 7 8
Muut sairaudet ja tuntemattomat 13 9 11 9 12
Tapaturma ja väkivalta (V01-Y89) 3 2 4 2 1

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kati Taskinen 029 551 3648, Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2018, 7. Tapaturmaisesti kuolleiden lasten määrä pienentynyt . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_kat_007_fi.html