Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Itsemurhia edellisvuotta vähemmän

Vuonna 2019 itsemurhia tehtiin 746, mikä oli 64 vähemmän kuin vuonna 2018. Itsemurhien määrä on laskenut suhteellisen tasaisesti vuodesta 1990, jolloin Suomessa tehtiin yli 1 500 itsemurhaa. Itsemurhien määrässä oli pientä kasvua vuosina 2016–2017, jonka jälkeen itsemurhien määrä on taas vähentynyt.

Miesten itsemurhakuolleisuus on suurempaa kuin naisten. Kolme neljästä itsemurhan tehneestä oli miehiä. Vuonna 2019 itsemurhakuolleisuus eli itsemurhien määrä vuodessa 100 000 asukasta kohden oli 14, miehillä 21 ja naisilla 6 (kuvio 12).

Itsemurhakuolleisuus on kymmenessä vuodessa pienentynyt 30 prosenttia, naisilla suhteellisesti enemmän kuin miehillä. Itsemurhakuolleisuuden väheneminen on näkynyt selvimmin keski-ikäisillä ja vähiten nuoremmissa ikäryhmissä. Nuorten alle 25-vuotiaiden naisten itsemurhakuolleisuus on kymmenessä vuodessa jopa lisääntynyt.

Itsemurhat ovat nuorilla keskeinen kuolemansyy. Nuorten 15–24-vuotiaiden kuolemansyistä itsemurhien osuus oli vuonna 2019 yli kolmannes. Nuorilla itsemurhien osuus kaikista kuolemansyistä on suuri osin siksi, että nuorten kuolleisuus muihin syihin on vähäistä. Vuonna 2019 itsemurhan tekijöistä alle 25-vuotiaita oli 109, mikä on kaikista itsemurhan tehneistä 15 prosenttia.

Nuorten itsemurhakuolleisuus on Suomessa eurooppalaisittain verrattuna korkeaa. Eurostatin vuoden 2017 ennakkotilastojen mukaan nuorten 15–24-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus oli Suomessa korkeampi kuin muissa EU-maissa. Sitä vastoin 65 vuotta täyttäneiden itsemurhakuolleisuus ei ole viime vuosina poikennut EU-maiden keskiarvosta. Suomessa lähes joka neljäs vuonna 2019 itsemurhan tehnyt oli täyttänyt 65 vuotta.

Itsemurhan tehneiden keski-ikä (mediaani) oli vuonna 2019 sekä naisilla että miehillä 47 vuotta.

Kuvio 12. Itsemurhakuolleisuus 1971–2019

Kuvio 12. Itsemurhakuolleisuus 1971–2019

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Kati Taskinen 029 551 3648, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 14.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2019, 7. Itsemurhia edellisvuotta vähemmän . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2019/ksyyt_2019_2020-12-14_kat_007_fi.html