Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.5.2012

Kansantalouden tuotanto laski maaliskuussa 2012

Kausitasoitettu tuotanto laski maaliskuussa 0,6 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna tuotanto oli 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaa kuukautta korkeammalla tasolla. Vuoden 2012 maaliskuussa oli yksi työpäivä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alkuperäisten sarjojen mukaan tuotanto kasvoi 1,9 prosenttia vuoden 2011 maaliskuusta. Helmikuun työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 3,3 prosenttia (oli 3,5 prosenttia) edellisvuoden helmikuusta.

Tuotannon volyymi 2005–2012, trendi ja kausitasoitettu sarja

Tuotannon volyymi 2005–2012, trendi ja kausitasoitettu sarja

Tuotannon suhdannekuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja ja trenditietoja käytettäessä. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html

Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Alkutuotannon ennakoidaan kasvaneen työpäiväkorjattuna viisi ja palveluiden neljä prosenttia edellisvuoden maaliskuusta. Jalostus laski reilun prosentin. Jalostus sisältää teollisuuden ja rakentamisen. Palvelut sisältää kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan, liikenteen, liike-elämän palvelut sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkiset palvelut. Alkutuotannolla tarkoitetaan maa-, riista-, metsä- ja kalataloutta.

Bruttokansantuotteen ja työllisyyden ennakoitu kehitys vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvaneen 1,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan BKT oli 3,1 prosenttia korkeammalla tasolla edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Työllisten määrän ennakoidaan kasvaneen 1,0 prosenttia ja tehtyjen työtuntien 3,0 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisestä neljänneksestä. Tiedot perustuvat tuotannon suhdannekuvaajan ennakkotietoihin.

Seuraava neljännesvuositilinpito tarkempine tietoineen julkaistaan 5.6.2012.

Neljännesvuosittaisen pikaennakon laadinnassa ei arvioida välituotekäyttöä, tuoteveroja eikä tuotetukipalkkioita, vaan neljännesvuosittaista bruttokansantuotetta viedään tuotannon suhdannekuvaajan tietoihin perustuvalla vuosimuutoksella eteenpäin.


Lähde: Tuotannon suhdannekuvaaja 2012, maaliskuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen 09 1734 2667, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. maaliskuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktkk/2012/03/ktkk_2012_03_2012-05-15_tie_001_fi.html