Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 10.6.2005

Kuntatalouden alamäki jatkui viime vuonna

Kuntien toimintakulujen reipas kasvu näkyi viime vuoden tilinpäätöksissä vuosikatteiden heikkenemisenä, kun verotulojen kasvu jäi vähäiseksi eikä valtionosuuksien lisäys riittänyt kattamaan syntynyttä rahoitustarvetta. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate aleni edellisestä vuodesta 12 prosentilla ja kattoi enää 79 prosenttia poistoista ja arvonalentumisista. Kuntayhtymien talous sitä vastoin pysyi edelleen vakaana. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietoja vuosilta 2003 ja 2004, miljoonaa euroa*

  Kunnat Kuntayhtymät
2003 2004 Muutos
%
2003 2004 Muutos
%
+ Toimintatuotot 5 832 6 162 5,7 6 876 7 310 6,3
- Toimintakulut 22 440 23 566 5,0 6 519 6 948 6,6
= Toimintakate -16 608 -17 404 4,8 357 362 1,3
             
+ Kunnan tulovero 11 785 11 875 0,8      
+ Kiinteistövero 661 684 3,5      
+ Osuus yhteisöveron  tuotosta 990 1 050 6,0      
+ Muut verotulot 3 3 -3,8      
+ Valtionosuudet 4 266 4 714 10,5      
             
+ Rahoitustuotot 344 377 9,5 17 15 -7,3
- Rahoituskulut 197 199 1,1 43 46 6,6
= Vuosikate 1 244 1 098 -11,7 331 331 0,2
             
Poistot ja arvonalentumiset 1 332 1 397 4,9 271 288 6,1
             
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 700 2 764 2,4 472 472 0,1
Rahoitusosuudet investointeihin 168 182 8,5 25 25 2,4
Käyttöomaisuuden myyntituotot 647 571 -11,8 23 21 -8,6
Lainananto 264 190 -27,8 39 44 13,3
Antolainojen lyhennykset 199 155 -22,3 40 42 4,3
Pitkäaikaisten lainojen otto 1 270 1 637 28,9 103 125 21,4
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 710 785 10,5 47 55 16,9
             
Kassavarat 31.12. 2 749 2 623 -4,6 542 583 7,5
Lainakanta 31.12. 5 188 6 110 17,8 412 491 19,1

*Ahvenanmaan maakunnan kunnat ja kuntayhtymät eivät sisälly tilastoon.

Julkistukseen liittyvä tiedote

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toiminta -tilaston ennakkotiedot 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kunnat: Salme Röksä, (09) 1734 3303, salme.roksa@tilastokeskus.fi, kuntayhtymät: Sinikka Salmi, (09) 1734 3329, sinikka.salmi@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 10.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktt/2004/ktt_2004_2005-06-10_tie_001.html