Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 16.9.2011

Antolainauskanta 276 miljardia euroa kesäkuun 2011 lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien antolainojen kanta oli vuoden 2011 toisen neljänneksen lopussa yhteensä 276 miljardia euroa. Antolainauskanta pieneni edellisestä neljänneksestä prosentin. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainauskanta vuosina 2002-2011

Antolainauskanta vuosina 2002-2011
*Tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä 2010/Q2 tilaston tietosisältö on muuttunut ja tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset aikaisemmin julkaistuihin tietoihin

Kotimaisten luotonantajien yritystoiminnalle eli yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille myöntämä luottokanta oli vuoden 2011 kesäkuun lopussa yhteensä runsaat 75 miljardia euroa, josta antolainauksen osuus oli runsaat 69 miljardia. Huhti-kesäkuussa yritystoimintaa varten nostettiin uusia antolainoja lähes 11 miljardilla eurolla.

Kotitalouksien luottokanta 107 miljardia euroa kesäkuun lopussa

Kotitalouksien luottokanta oli kesäkuun lopussa yhteensä 107 miljardia euroa. Luotot lisääntyivät edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 5 prosenttia. Kotitalouksien luotoista 81 miljardia euroa oli asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottoja. Asuntoluotot lisääntyivät 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Uusia asuntoluottoja kotitaloudet nostivat neljänneksen aikana yhteensä 6 miljardia euroa. Kulutusluottoja ja opintolainoja kotitalouksilla oli kesäkuun lopussa yhteensä 15 miljardia euroa.

Pienlainojen kysyntä vilkastui

Vuoden 2011 toisen neljänneksen aikana uusia pienlainoja eli ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille 27 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lainoja myönnettiin runsaat 79 miljoonaa euroa, yhteensä 357 003 kappaletta. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden toisella neljänneksellä 223 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 33,6 päivää. Pienlainojen ottajat maksoivat huhti-kesäkuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä yli 20 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin yli 25 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Vuoden 2011 toisella neljänneksellä tilastoituja pienlainayrityksiä oli 81 kappaletta eli kymmenen yritystä enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.


Lähde: Luottokanta, 2. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 354,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2011/02/lkan_2011_02_2011-09-16_tie_001_fi.html