Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 22.3.2012

Antolainauskanta 277 miljardia euroa joulukuun 2011 lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien antolainojen kanta oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 277 miljardia euroa. Antolainauskanta kasvoi vuoden takaisesta lähes 13 prosenttia, mutta pieneni edellisestä neljänneksestä vajaan prosentin. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainauskanta vuosina 2002–2011

Antolainauskanta vuosina 2002–2011
*Tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä 2010/Q2 tilaston tietosisältö on muuttunut ja tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset aikaisemmin julkaistuihin tietoihin

Yritysluottoja yhteensä 76 miljardia euroa

Kotimaisten luotonantajien yritystoiminnalle eli yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille myöntämä luottokanta oli vuoden 2011 lopussa yhteensä lähes 76 miljardia euroa, josta antolainauksen osuus oli 70 miljardia. Yritystoiminnan luototus kasvoi kaikkiaan hieman yli 4 prosenttia edellisen vuoden lopusta, antolainauskanta kasvoi hieman vajaat 4 prosenttia. Uusia yritysluottoja myönnettiin vuoden 2011 aikana 42 miljardilla eurolla, mikä on 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kotitaloudet nostivat uusia luottoja vuoden 2011 aikana 46 miljardilla eurolla

Kotitalouksien luottokanta oli joulukuun lopussa yhteensä 110 miljardia euroa, mikä on runsaat 5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Uusia luottoja kotitaloudet nostivat vuoden aikana 46 miljardilla eurolla, mikä on vajaat 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kotitalouksien luotoista 84 miljardia euroa oli asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottoja. Luottoja oli vajaat 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia asuntoluottoja kotitaloudet nostivat vuoden aikana 21 miljardilla eurolla eli 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuotena.

Kulutus- ja opintolainoja kotitalouksilla oli joulukuun lopussa yhteensä 16 miljardia euroa.

Pienlainojen kysyntä kasvoi edelleen

Vuoden 2011 neljännen neljänneksen aikana uusia pienlainoja eli ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille 39 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä. Uusia lainoja myönnettiin neljänneksen aikana 90 miljoonalla eurolla, yhteensä 372 094 kappaletta. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 243 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 32,6 päivää. Pienlainojen ottajat maksoivat loka-joulukuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä lähes 21 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin 23 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä tilastoituja pienlainayrityksiä oli 80 kappaletta, joista uusia oli neljä kappaletta.


Lähde: Luottokanta, 4. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 360,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2011/04/lkan_2011_04_2012-03-22_tie_001_fi.html