Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 1.7.2014

Luottokanta 92 miljardia euroa maaliskuun 2014 lopussa

Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöjen myöntämien luottojen koko luottokanta oli 92 miljardia euroa maaliskuun 2014 lopussa. Muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöjen luottokanta kattoi noin 30 prosenttia koko kansantalouden luottokannasta. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 1. neljänneksen 2014 lopussa, prosenttia

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 1. neljänneksen 2014 lopussa, prosenttia
Luotonantajasektori: Muut rahoitus-, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt

Luottokanta koostui euro- ja muun valuutanmääräisistä 27 miljardin antolainaus kannasta, 58 miljardin nimellisarvoisista joukkovelkakirjoista ja 7 miljardin rahamarkkinapapereista. Muiden rahoituslaitosten myöntämien 10 miljardin luottokannasta antolainauksen osuus oli 9 miljardia mikä oli 33 prosenttia koko rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöjen antolainauksesta.

Sektoriluokitus 2012 -uudistuksesta johtuen luottokannan kohdejoukkoon siirtyi yksiköitä yrityssektorilta. Samassa yhteydessä myös kohdejoukko tarkistettiin ja vastaajajoukkoa päivitettiin. Luokitusmuunnoksen ja kohdejoukon päivityksen vaikutus neljänneksen tietoihin oli noin 7,7 miljardia euroa lisäystä.

Yritystoiminnan luottokanta kaikkiaan 18 miljardia euroa

Yritystoiminnalle, yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille kotimaiset luotonantajat myönsivät luottoja 18 miljardilla eurolla, josta antolainauskannan osuus oli 12 miljardia euroa.

Kotitalouksien luottokanta lähes 2 miljardia euroa

Kotimaisten luotonantajien kotitalouksille myöntämiä luottojen kanta oli lähes 2 miljardia euroa maaliskuun lopussa mikä oli 91 prosenttia muiden rahoituslaitosten luotonannosta.

Uusia pienlainoja myönnettiin neljänneksen aikana ainoastaan 69 145 kappaletta

Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana uusia pienlainoja, ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille yhteensä 69,145 kappaletta 44 miljoonalla eurolla. Uusia lainoja myönnettiin neljänneksen aikana 54 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä sekä 22 prosenttia vähemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 638 euroa ja pienlainan takaisinmaksuaika oli keskimäärin 84 päivää.

Pienlainojen ottajat maksoivat tammi-maaliskuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä lähes 6 miljoonaa euroa erilaisia kuluja, mikä on 71 prosenttia vähemmän kuin edellisellä vuodella. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat neljänneksen aikana lähes 14 prosenttia myönnetyistä uusista luotoista. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä tilastossa oli mukana 58 pienlainayritystä.

Muutokset pienlainoissa ovat seurausta 1.6.2013 voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jossa pienlainoille asetettiin 51 prosentin korkokatto 1) . Tämän seurauksena osa pienlainayrityksistä lopetti toimintansa ja osa uudisti palvelutarjontaansa ns. joustoluottojen suuntaan.


1) http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/03/ pienilleluotoille51prosentin korkokattokesakuunalusta.html

Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Kristiina Nieminen 029 551 2957, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 1. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2014/01/lkan_2014_01_2014-07-01_tie_001_fi.html