Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 1 942 897 446 736 99 861 2 489 493
Korkokulut 1 165 019 93 082 23 293 1 281 394
RAHOITUSKATE 777 877 353 654 76 568 1 208 099
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) 1)
Osinkotuotot 309 359 189 968 3 589 502 915
Palkkiotuotot 676 519 222 618 43 968 943 105
(Palkkiokulut) 403 088 25 826 4 932 433 846
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 58 230 184 210 16 908 259 349
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 145 746 5 588 -800 150 533
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 11 045 281 -84 11 242
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -7 483 -57 114 -7 425
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 593 663 262 76 594 001
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 4 853 101 154 5 107
Muut liiketoiminnan tuotot 76 541 37 505 17 032 131 078
(Muut liiketoiminnan kulut) 33 335 74 932 19 711 127 977
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 2 209 927 893 372 132 881 3 236 180
(Hallintokulut) 840 949 323 851 67 524 1 232 324
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 434 851 184 042 34 884 653 776
josta: Muut hallintokulut 406 098 139 810 32 640 578 548
(Poistot) 31 767 14 620 2 745 49 133
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 120 120
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 61 773 19 059 6 630 87 463
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 1 215 1 672 2 886
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 1 274 102 534 170 55 982 1 864 254
(Tilinpäätössiirrot) 25 879 354 14 418 40 651
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 248 407 69 966 8 014 326 387
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 999 817 463 850 33 551 1 497 217
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen –0
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 999 817 463 850 33 551 1 497 217
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/02/llai_2015_02_2015-09-29_tau_001_fi.html