Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2015
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 57 644 682 1 252 605 343 012 59 240 300
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 192 196 043 135 406 1 848 192 333 297
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 230 433 13 538 21 889 265 859
Myytävissä olevat rahoitusvarat 23 164 466 6 162 447 1 452 239 30 779 152
Lainat ja muut saamiset 165 046 921 47 216 513 7 939 072 220 202 506
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 932 168 79 499 29 127 1 040 793
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 1 814 297 98 095 87 015 1 999 408
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 57 898 1) 57 898
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 864 136 16 815 1 499 1 882 451
Aineelliset hyödykkeet 159 279 786 571 130 525 1 076 375
Aineettomat hyödykkeet 197 663 5 852 9 576 213 092
Verosaamiset 30 305 8 752 2 747 41 804
Muut varat 20 492 726 77 928 18 357 20 589 011
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät
VASTAAVAA YHTEENSÄ 463 831 017 55 854 021 10 036 907 529 721 945
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 166 455 886 34 810 166 490 696
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 686 058 686 058
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 251 643 391 46 484 799 8 748 579 306 876 769
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 885 004 6 447 1 220 892 670
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 576 472 9 816 67 617 653 904
Varaukset 126 554 10 762 1 115 138 431
Verovelat 86 747 66 224 16 107 169 077
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma
Muut velat 26 818 309 371 525 75 863 27 265 697
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään
VELAT YHTEENSÄ 448 700 988 48 494 800 9 203 142 506 398 931
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 234 666 2 411 601 111 643 5 757 910
Ylikurssirahasto 1 157 282 10 320 1 167 602
Muu oma pääoma
Muut 40 389 40 389
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 164 476 69 255 41 874 275 605
Kertyneet voittovarat 6 354 222 2 843 640 363 567 9 561 429
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot
Muut rahastot 4 179 300 2 034 725 306 361 6 520 386
(-) Omat osakkeet -307 -307
(-) Ennakko-osingot
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 130 028 7 359 221 833 765 23 323 014
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 463 831 017 55 854 021 10 036 907 529 721 945
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2015/02/llai_2015_02_2015-09-29_tau_002_fi.html