Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2016, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 1 777 304 413 413 107 229 2 297 945
Korkokulut 1 091 419 64 301 26 245 1 181 965
RAHOITUSKATE 685 885 349 111 80 984 1 115 980
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - - -
Osinkotuotot 226 618 224 170 4 808 455 597
Palkkiotuotot 665 895 226 846 48 181 940 922
(Palkkiokulut) 377 244 28 204 8 667 414 115
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 63 228 3 489 8 685 75 402
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 460 987 559 -270 461 277
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -6 667 -82 86 -6 662
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 5 312 27 -158 5 181
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 1 940 -55 -167 1 718
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 56 25 277 358
Muut liiketoiminnan tuotot 77 797 49 898 18 697 146 391
(Muut liiketoiminnan kulut) 33 709 80 517 21 257 135 483
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 1 770 097 745 268 131 200 2 646 566
(Hallintokulut) 865 375 332 516 68 234 1 266 125
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 432 935 181 754 36 938 651 627
josta: Muut hallintokulut 432 441 150 762 31 295 614 498
(Poistot) 37 540 14 553 3 073 55 167
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 5 878 - - 5 878
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) 16 783 17 681 4 935 39 399
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista 219 - - 219
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 2 220 1 052 1 452 4 725
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 71 500 - - 71 500
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 913 580 379 466 53 506 1 346 552
(Tilinpäätössiirrot) - - - -
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 118 290 32 638 10 587 161 514
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 795 290 346 828 42 919 1 185 038
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen - - - -
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 795 290 346 828 42 919 1 185 038
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/02/llai_2016_02_2016-10-24_tau_001_fi.html