Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2016, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 2 537 878 676 685 159 382 3 373 945
Korkokulut 1 552 782 105 232 37 487 1 695 501
RAHOITUSKATE 985 096 571 453 121 895 1 678 444
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - - -
Osinkotulot 233 329 225 002 4 954 463 284
Palkkiotuotot 956 061 366 684 72 393 1 395 138
(Palkkiokulut) 520 943 48 058 12 923 581 925
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 70 831 6 204 12 095 89 130
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 774 484 3 708 182 778 374
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -11 195 -94 122 -11 167
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 6 449 -4 -182 6 263
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 15 214 -13 -242 14 960
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot 1 429 57 312 1 798
Muut liiketoiminnan tuotot 100 838 65 777 21 408 188 023
(Muut liiketoiminnan kulut) 39 412 123 916 29 489 192 817
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 2 572 181 1 066 800 190 524 3 829 505
(Hallinnon kulut) 1 216 720 529 814 99 844 1 846 378
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 614 259 277 908 52 846 945 013
josta: Muut hallintokulut 602 461 251 905 46 998 901 365
(Poistot) 49 415 26 991 4 650 81 056
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -27 - - -27
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 47 187 25 439 5 011 77 637
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) - - - -
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) -86 6 376 1 452 7 742
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo - - - -
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 71 500 - - 71 500
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - - - -
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 1 330 472 478 180 79 567 1 888 219
(Tilinpäätössiirrot) - - - -
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 246 421 31 679 16 647 294 747
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 1 084 052 446 501 62 920 1 593 472
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen - - - -
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen - - - -
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 1 084 052 446 501 62 920 1 593 472
1) ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/03/llai_2016_03_2016-12-22_tau_001_fi.html