Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2016, 1000 euroa (Korjattu 13.6.2017)

Korjattu 13.6.2017. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  1.1.- 31.12.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
Korkotuotot 3 295 756 903 791 211 237 4 410 785
Korkokulut 2 017 480 140 003 48 600 2 206 083
RAHOITUSKATE 1 278 276 763 788 162 638 2 204 702
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1) .. .. ..
Osinkotulot 437 309 275 839 5 126 718 274
Palkkiotuotot 1 284 610 503 024 97 887 1 885 521
(Palkkiokulut) 731 952 66 035 17 222 815 209
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 92 526 11 319 16 388 120 233
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 242 945 4 523 156 1 247 625
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -15 252 30 130 -15 092
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 375 -14 -338 24
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -3 633 -1 -177 -3 811
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot .. .. .. ..
Muut liiketoiminnan tuotot 166 909 88 067 26 009 280 985
(Muut liiketoiminnan kulut) 63 127 161 156 38 445 262 727
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 3 690 212 1 419 428 251 753 5 361 392
(Hallinnon kulut) 1 680 321 735 583 139 020 2 554 923
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 820 937 376 260 74 648 1 271 846
josta: Muut hallintokulut 859 384 359 322 64 372 1 283 078
(Poistot) 66 619 35 572 6 266 108 457
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -5 037 .. .. -5 037
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 85 033 48 507 11 931 145 471
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. 13 933 2 878 17 033
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 1 933 757 585 831 91 659 2 611 247
(Tilinpäätössiirrot) .. .. .. ..
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 1 522 803 444 732 66 983 2 034 518
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 1 522 803 444 732 66 983 2 034 518
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2016, 1000 euroa (Korjattu 13.6.2017) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/04/llai_2016_04_2017-04-18_tau_001_fi.html