Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.12.2016, 1000 euroa

  1.1.- 31.12.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 48 624 403 1 781 587 561 435 50 967 424
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 127 820 120 108 891 .. 1) 127 929 190
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 290 308 6 036 10 498 306 842
Myytävissä olevat rahoitusvarat 23 875 551 6 770 583 1 593 690 32 239 824
Lainat ja muut saatavat 124 331 478 58 469 971 8 201 365 191 002 814
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 914 099 52 029 22 780 988 909
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 889 959 115 414 78 725 1 084 098
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 748 142 17 261 2 918 1 768 321
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. ..
Aineelliset hyödykkeet 121 423 780 681 128 121 1 030 225
Aineettomat hyödykkeet 219 967 8 673 18 137 246 776
Muut varat 18 322 546 65 897 33 473 18 421 915
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. ..
Verosaamiset 62 294 38 106 1 926 102 326
VARAT YHTEENSÄ 347 240 798 68 215 128 10 653 245 426 109 171
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 95 085 676 47 865 .. 95 133 615
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 210 644 352 57 139 306 9 218 954 277 002 612
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 615 993 6 926 .. 625 166
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 116 029 .. 59 032 177 733
Varaukset 92 142 12 678 520 105 340
Verovelat 74 991 18 784 17 080 110 855
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. ..
Muut velat 22 204 204 2 139 585 419 047 24 762 836
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. .. .. ..
Poistoero .. .. .. ..
Vapaaehtoiset varaukset .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 330 533 120 59 367 816 9 716 956 399 617 891
Pääoma 3 227 166 3 317 482 113 643 6 658 290
Ylikurssirahasto 1 157 282 .. .. 1 167 602
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. ..
Muu pääoma 42 346 .. .. 42 346
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 114 782 88 236 52 974 255 992
Kertyneet voittovarat 9 458 751 2 945 954 373 035 12 777 741
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. ..
Muut rahastot 1 186 298 2 050 908 319 335 3 556 541
(-) Omat osakkeet .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 1 522 803 444 732 66 983 2 034 518
(-) Ennakko-osingot .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 707 678 8 847 312 936 289 26 491 280
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 347 240 798 68 215 128 10 653 245 426 109 171
1) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 31.12.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/04/llai_2016_04_2017-04-18_tau_002_fi.html