Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.10.2017

Suomessa toimivien pankkien liikevoitto laski vuoden 2017 toisella neljänneksellä, rahoituskate pysyi ennallaan

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä 621 miljoonaa euroa ja liikevoitto 430 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna rahoituskate kasvoi miljoonalla eurolla ja liikevoitto pieneni 169 miljoonalla eurolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 2. neljännes 2005-2017, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 2. neljännes 2005-2017, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi toisella neljänneksellä 1,1 miljardia euroa, pienentyen lähes 73 miljoonaa euroa viime vuodesta. Korkokulut pienenivät myös 73 miljoonalla eurolla 508 miljoonaan euroon. Korkotuottojen 6,0 prosentin ja korkokulujen 12,6 prosentin lasku käänsivät pitkään supistuneen rahoituskatteen 0,2 prosentin kasvuun.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat Suomessa toimivien pankkien suurin yhteenlaskettu kuluerä. Hallinnon kuluja pankeilla oli toisella neljänneksellä 725 miljoonaa euroa, mikä on 8 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 47,2 prosenttia. Viime vuoden toiseen neljännekseen nähden yhteenlasketut palkat ja palkkiot pienivät 24 miljoonalla eurolla 342 miljoonaan euroon.

Liikevoitto

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 430 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden 599 miljoonaan euroon nähden liikevoitto pieneni 169 miljoonalla eurolla, eli 28,2 prosentilla. Erityisesti selvästi vähentyneet voitot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista selittävät liikevoiton pienentymistä. Liikevoiton vaihtelut neljänneksittäin voivat yleisestikin olla isoja.

Tase

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 360 miljardia euroa. Tase oli 35,8 prosenttia pienempi vuodentakaiseen nähden. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 4,7 prosenttia, eli lähes 17 miljardia euroa. Viime vuonna pankkien oma pääoma oli 27 miljardia euroa.

Suomen pankkisektorilla vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä tehty yritysjärjestely selittää suurimman osan taseiden, erityisesti oman pääoman poikkeuksellisen suurista muutoksista.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/02/llai_2017_02_2017-10-13_tie_001_fi.html