Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.12.2017
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 1 956 354 1 553 315 876 443 203 641 4 589 753
Korkokulut 1 180 820 915 715 106 424 38 865 2 241 824
RAHOITUSKATE 775 534 637 600 770 019 164 776 2 347 928
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1) .. .. .. ..
Osinkotulot 244 821 417 269 520 5 329 520 087
Palkkiotuotot 604 194 985 842 520 591 110 528 2 221 155
(Palkkiokulut) 169 795 134 521 62 332 16 947 383 597
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 24 323 53 433 29 918 47 329 155 003
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 192 934 -16 164 .. .. 177 793
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto -263 .. .. 320 200
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -1 038 .. .. -139 31 870
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 2 351 24 419 .. .. 26 492
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot .. 731 .. .. ..
Muut liiketoiminnan tuotot 89 791 295 178 97 819 16 334 499 122
(Muut liiketoiminnan kulut) 68 829 17 797 159 921 40 579 287 125
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 1 694 086 1 862 373 1 467 030 286 954 5 310 442
(Hallinnon kulut) 785 056 1 188 626 744 366 148 219 2 866 268
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 322 156 592 294 333 194 73 032 1 320 677
josta: Muut hallintokulut 462 900 596 332 411 172 75 187 1 545 591
(Poistot) 45 837 52 275 32 705 7 441 138 257
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 809 14 259 .. .. 15 067
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 18 854 39 137 37 577 14 737 110 305
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. 54 964 6 492 63 645
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 842 879 577 993 597 417 110 066 2 128 354
(Tilinpäätössiirrot) .. .. .. .. ..
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 622 663 452 896 439 130 79 857 1 594 546
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 622 663 452 896 439 130 79 857 1 594 546
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/04/llai_2017_04_2018-04-19_tau_001_fi.html