Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.6.2019

Suomessa toimivien pankkien liikevoitto oli 1,3 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 1069 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1289 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 1. neljännes 2005-2019, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 1. neljännes 2005-2019, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 miljardia euroa. Korkokulut puolestaan olivat 1,7 miljardia euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli noin miljardi euroa. Suhteessa vuoden takaiseen neljännekseen pankkiryhmistä rahoituskatetta kasvattivat eniten suomalaiset liikepankit. Tähän vaikutti kuitenkin merkittävästi Suomen pankkisektorilla vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä tehty suuri yritysjärjestely.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli neljännellä neljänneksellä 1,7 miljardia euroa. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 843 miljoonaa euroa eli 50,7 prosenttia.

Liikevoitto

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 1,3 miljardia euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Suhteessa vuoden takaiseen neljännekseen liikevoittoa kasvattivat erityisesti kasvaneet korko- ja palkkiotuotot. Merkittävän yritysjärjestelyn takia vuoden 2018 neljännen neljänneksen jälkeisten ajanjaksojen liikevoitto on kuitenkin huonosti vertailtavissa aiempien ajanjaksojen liikevoittoon.

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo oli 720 miljardia euroa. Tästä oman pääoman osuus oli keskimäärin 5,9 prosenttia eli 42 miljardia. Suurin oman pääoman osuus taseesta oli osuuspankkien yhteenliittymän jäsenpankeilla, noin 12,3 prosenttia ja pienin ulkomaalaisilla pankeilla, noin 0,3 prosenttia. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta nousi 1,8 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Pankkisektorilla vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä tehty suuri yritysjärjestely vaikutti merkittävästi pankkien yhteenlaskettuun taseeseen ja oman pääoman määrään.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/01/llai_2019_01_2019-06-27_tie_001_fi.html