Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 3:e kvartalet

Publicerad: 27.6.2019

Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,3 miljarder euro under första kvartalet år 2019

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under första kvartalet år 2019 till 1069 miljoner euro och rörelsevinsten till 1289 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 1:a kvartalet 2005-2019, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 1:a kvartalet 2005-2019, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2019/01/llai_2019_01_2019-06-27_tie_001_sv.html