Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2019
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 3 254 663 331 537 452 047 105 425 4 143 671
(Korkokulut) 1 852 693 103 381 33 940 14 476 2 004 491
RAHOITUSKATE 1 401 969 228 156 418 107 90 949 2 139 181
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. .. ..
Osinkotulot 32 398 .. 265 542 .. 310 846
Palkkiotuotot 1 368 835 240 507 256 694 63 683 1 929 719
(Palkkiokulut) 355 320 58 892 31 563 9 882 455 658
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 116 788 .. .. 704 115 605
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 116 771 11 835 .. .. 132 055
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 709 959 .. .. 32 478 748 224
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -594 658 .. -1 670 .. -596 342
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -9 969 .. .. -539 -10 514
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 197 525 5 072 .. .. 202 611
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. -43 -54 217 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 237 264 49 014 32 420 12 603 331 302
(Liiketoiminnan muut kulut) 46 169 7 420 95 599 27 755 176 943
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 3 174 851 471 917 852 991 169 905 4 669 664
(Hallinnon kulut) 2 187 556 271 441 400 950 85 976 2 945 923
josta: (Henkilöstökulut) 1 353 915 129 343 158 805 38 560 1 680 623
josta: (Muut hallintokulut) 833 641 142 098 242 145 47 416 1 265 300
(Poistot) 293 932 12 010 11 554 6 100 323 596
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 112 020 1 613 127 208 113 968
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 42 758 17 631 16 123 4 287 80 799
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 8 879 .. 1 305 .. 10 875
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 1 232 882 176 897 422 931 72 690 1 905 402
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 176 963 33 883 35 389 28 616 274 851
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 1 055 919 143 014 387 543 44 075 1 630 551
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 1 055 919 143 014 387 543 44 075 1 630 551

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 11.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/02/llai_2019_02_2019-10-11_tau_001_fi.html