Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 30.9.2019
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 4 770 734 505 416 671 942 158 184 6 106 277
(Korkokulut) 2 682 769 156 033 49 754 20 355 2 908 910
RAHOITUSKATE 2 087 965 349 383 622 188 137 830 3 197 366
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. .. ..
Osinkotulot 32 689 .. 261 565 .. 307 325
Palkkiotuotot 2 029 325 372 098 364 372 96 971 2 862 766
(Palkkiokulut) 520 226 89 586 47 101 14 909 671 821
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 146 861 .. .. 1 210 146 351
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 584 740 19 251 6 704 .. 610 694
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 883 747 .. .. 36 228 928 191
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -724 916 .. -7 185 .. -732 131
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto -16 010 .. .. -939 -16 895
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -105 733 7 762 -16 192 -97 795
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. -26 .. 638 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 379 136 80 870 46 051 14 946 521 003
(Liiketoiminnan muut kulut) 61 415 11 278 127 278 38 113 238 083
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 4 715 627 731 582 1 128 014 241 764 6 816 987
(Hallinnon kulut) 3 175 841 416 484 585 598 121 642 4 299 566
josta: (Henkilöstökulut) 2 010 260 191 793 225 854 54 735 2 482 641
josta: (Muut hallintokulut) 1 165 582 224 692 359 744 66 908 1 816 925
(Poistot) 447 497 18 420 17 372 9 347 492 636
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 365 494 20 145 265 309 386 213
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 365 267 44 681 16 433 7 332 433 714
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 716 703 .. 2 030 .. 719 568
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 348 051 251 684 506 315 102 489 1 208 539
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) -14 739 44 325 53 781 38 875 122 241
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 362 790 207 360 452 534 63 615 1 086 298
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 362 790 207 360 452 534 63 615 1 086 298

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/03/llai_2019_03_2019-12-18_tau_001_fi.html