Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.12.2019
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
Korkotuotot 6 329 457 688 174 910 206 211 717 8 139 552
(Korkokulut) 3 503 512 220 184 64 855 26 214 3 814 765
RAHOITUSKATE 2 825 944 467 990 845 351 185 503 4 324 787
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. .. .. .. ..
Osinkotulot 40 177 .. 266 666 .. 320 350
Palkkiotuotot 2 722 781 496 319 494 224 130 676 3 844 000
(Palkkiokulut) 712 871 108 000 65 781 19 744 906 396
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 161 399 .. .. 1 561 161 326
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto 1 096 010 34 357 .. .. 1 140 836
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto 911 798 .. .. 41 036 963 101
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto -986 689 .. -10 311 .. -997 081
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto 432 .. 325 .. 212
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -139 685 10 082 -5 60 -129 548
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto .. -438 .. 761 ..
Liiketoiminnan muut tuotot 676 055 89 378 63 509 17 379 846 321
(Liiketoiminnan muut kulut) 81 521 15 628 175 408 49 454 322 011
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 6 505 882 977 110 1 440 116 315 343 9 238 451
(Hallinnon kulut) 4 140 484 625 546 796 790 167 119 5 729 940
josta: (Henkilöstökulut) 2 601 020 268 569 304 816 76 370 3 250 775
josta: (Muut hallintokulut) 1 539 464 356 977 491 974 90 749 2 479 165
(Poistot) 592 638 24 932 23 763 12 682 654 016
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto .. .. .. .. ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) 375 369 35 640 149 315 411 472
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) 496 303 89 613 39 156 15 696 640 768
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. .. .. 17 688
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) 738 470 .. 7 940 .. 752 139
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina .. .. .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 1 892 778 226 938 570 718 114 011 2 804 444
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 216 327 23 571 175 192 43 978 459 068
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 1 676 450 203 367 395 526 70 033 2 345 376
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 1 676 450 203 367 395 526 70 033 2 345 376

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 16.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Suomessa toimivien pankkien tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/04/llai_2019_04_2020-04-16_tau_001_fi.html