Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.12.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.12.2019
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 55 208 131 48 107 108 1 154 337 595 169 105 064 746
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 100 596 490 .. 23 732 .. 101 808 884
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 24 831 739 .. .. 467 020 25 536 688
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 694 857
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 44 204 357 .. 6 140 686 .. 51 503 608
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 241 080 292 35 680 109 76 782 980 9 988 583 363 531 965
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 2 742 913 .. 235 178 .. 3 046 180
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 415 855 .. .. 15 590 15 680 596
Aineelliset hyödykkeet 1 154 874 111 888 609 880 122 183 1 998 826
Aineettomat hyödykkeet 1 924 748 15 211 12 204 37 281 1 989 444
Verosaamiset 807 608 56 021 30 395 3 486 897 510
Muut varat 4 477 079 352 645 69 085 26 939 4 925 749
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 492 968 527 85 988 849 85 310 850 12 482 787 676 751 013
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 74 515 083 .. 111 910 .. 75 776 376
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 7 408 644
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 367 292 760 82 938 115 72 441 250 10 835 390 533 507 516
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 587 978 .. 195 524 .. 786 246
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 1 196 808 .. .. 55 505 1 252 313
Varaukset 1 130 457 66 806 10 673 1 673 1 209 610
Verovelat 620 680 51 960 30 699 9 665 713 004
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 8 687 257 1 111 334 2 382 460 429 366 12 610 417
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 461 189 384 85 567 882 75 172 516 11 334 343 633 264 125
Pääoma 4 880 517 .. 3 647 546 .. 8 679 584
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 137 890 .. .. .. 138 421
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -132 817 .. 180 383 .. 68 362
Kertyneet voittovarat 23 120 193 207 665 3 825 697 551 812 27 705 366
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 801 622 .. 2 089 182 .. 3 262 858
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 11 777
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 1 676 450 203 366 395 526 70 033 2 345 376
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31 779 143 420 968 10 138 334 1 148 444 43 486 889
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 492 968 527 85 988 850 85 310 850 12 482 787 676 751 014

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 16.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.12.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2019/04/llai_2019_04_2020-04-16_tau_002_fi.html