Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.12.2020

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto kasvoi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten rahoituskate oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 1,2 ja liikevoitto 0,8 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottolaitosten tilinpäätöstilastosta.

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 3. neljännes 2005-2020, milj. euroa

Suomessa toimivien pankkien rahoituskate ja liikevoitto 3. neljännes 2005-2020, milj. euroa

Korkotuotot ja korkokulut

Suomessa pankkitoimintaa harjoittavien luottolaitosten korkotuottoja kertyi vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 1 582 miljoonaa euroa. Korkokulut puolestaan olivat 424 miljoonaa euroa. Näiden erotuksena laskettava rahoituskate oli 1 158 miljoonaa euroa, mikä oli noin 100 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä rahoituskate laski 13 miljoona euroa.

Hallintokulut

Hallinnon kulut ovat merkittävä kuluerä Suomessa toimiville pankeille. Hallinnon kuluja pankeilla oli vuoden kolmannella neljänneksellä 1 295 miljoonaa euroa, mikä oli 58 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Palkat ja palkkiot olivat hallinnon kuluista 777 miljoonaa euroa, eli 60 prosenttia.

Liikevoitto/-tappio

Liikevoitto eli voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 793 miljoonaa euroa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto kasvoi 289 miljoonaa edellisestä neljänneksestä, jota heikensivät erityisesti tuloslaskelmaeriin kohdistuneet arvonalentumiset ja luottotappiovaraukset.

Tase

Pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo oli 744 miljardia euroa. Tästä oman pääoman osuus oli keskimäärin 6 prosenttia, eli noin 45 miljardia. Suurin oman pääoman osuus taseesta oli osuuspankkien yhteenliittymän jäsenpankeilla, noin 11,1 prosenttia, ja pienin ulkomaalaisilla pankeilla, noin 0,4 prosenttia. Keskimäärin kaikkien Suomessa toimivien pankkien oman pääoman osuus taseen loppusummasta kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/03/llai_2020_03_2020-12-17_tie_001_fi.html