Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06
Tilikirjaus              
Saamiset Yhteensä -465 -4 587 -1 748 -4 038 1 003 -1 571
1. Suorat sijoitukset 1 020 -685 -276 -359 510 -644
1.1 Oma pääoma 935 802 335 -1 012 361 839
1.2 Muu pääoma 85 -1 486 -611 653 149 -1 483
2. Arvopaperisijoitukset -1 705 1 915 -1 006 6 091 4 458 1 784
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 214 853 -840 2 375 2 290 -39
2.2 Joukkovelkakirjalainat -2 546 581 -40 2 887 2 236 1 659
2.3 Rahamarkkinapaperit 626 482 -126 830 -68 164
3. Muut sijoitukset 4 260 -2 372 6 303 -4 553 2 287 -1 384
4. Johdannaiset -3 999 -3 387 -6 858 -5 089 -6 212 -1 352
5. Valuuttavaranto -40 -58 89 -128 -40 25
Velat Yhteensä 7 590 -6 770 2 226 446 242 -558
1. Suorat sijoitukset 1 153 2 341 3 476 4 667 -440 -154
1.1 Oma pääoma 467 417 418 4 456 169 -1 082
1.2 Muu pääoma 685 1 924 3 058 210 -609 928
2. Arvopaperisijoitukset 4 766 4 269 -422 665 2 840 -1 300
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 2 003 435 -170 306 893 782
2.2 Joukkovelkakirjalainat 1 491 4 876 2 310 118 776 -1 660
2.3 Rahamarkkinapaperit 1 272 -1 043 -2 561 240 1 171 -421
3. Muut sijoitukset 5 621 -10 037 6 073 129 4 685 2 299
4. Johdannaiset -3 949 -3 344 -6 902 -5 015 -6 843 -1 404
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2014, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/06/mata_2014_06_2014-08-15_tau_003_fi.html