Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa

  Vuosi 2013 12 kk:n liukuva summa 2014/05 2014/06
1. Vaihtotase -4 398 -4 373 -134 293
1.1 Tavarat -78 -537 509 106
1.2 Palvelut -1 561 -1 293 -199 -2
1.3 Ensitulo -272 116 -239 392
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 487 -2 661 -206 -203
2. Pääomatase 537 491 17 18
3. Rahoitustase 20 -10 586 761 -1 013
3.1 Suorat sijoitukset 3 852 -10 078 950 -490
3.2 Arvopaperisijoitukset -3 484 9 246 1 618 3 083
3.3 Muut sijoitukset 785 -9 044 -2 398 -3 683
3.4 Johdannaiset -1 902 -1 476 631 51
3.5 Valuuttavaranto 768 767 -40 25
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 4 738 -6 274 878 -1 324
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. kesäkuu 2014, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/06/mata_2014_06_2014-08-15_tau_004_fi.html