Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07
Tilikirjaus                
Saamiset Yhteensä -339 -3 651 -1 875 -4 257 680 -3 912 -10 462
1. Suorat sijoitukset 832 -894 -464 -597 293 -896 -493
1.1 Oma pääoma 734 589 144 -1 253 141 576 425
1.2 Muu pääoma 98 -1 483 -608 656 152 -1 472 -919
2. Arvopaperisijoitukset -1 389 3 099 -947 6 111 4 454 1 717 -935
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 308 1 598 -862 2 344 2 290 -40 19
2.2 Joukkovelkakirjalainat -2 324 984 76 2 908 2 291 1 666 -552
2.3 Rahamarkkinapaperit 627 517 -161 858 -127 91 -401
3. Muut sijoitukset 4 258 -2 418 6 305 -4 552 2 288 -1 364 -5 041
4. Johdannaiset -3 999 -3 379 -6 858 -5 090 -6 314 -3 394 -3 984
5. Valuuttavaranto -40 -58 89 -128 -40 25 -9
Velat Yhteensä 7 220 -7 436 1 718 406 -1 021 -3 641 -8 310
1. Suorat sijoitukset 865 2 100 3 227 4 423 -1 593 -1 054 1 731
1.1 Oma pääoma 172 172 172 4 209 -985 -1 984 1 593
1.2 Muu pääoma 693 1 928 3 055 214 -607 929 138
2. Arvopaperisijoitukset 4 684 3 849 -680 642 2 734 -1 422 -17
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 1 983 435 -170 306 893 781 308
2.2 Joukkovelkakirjalainat 1 428 4 457 2 051 113 670 -1 782 67
2.3 Rahamarkkinapaperit 1 272 -1 043 -2 561 223 1 171 -421 -392
3. Muut sijoitukset 5 621 -10 037 6 073 355 4 685 2 241 -6 450
4. Johdannaiset -3 949 -3 349 -6 902 -5 015 -6 847 -3 406 -3 575
5. Valuuttavaranto . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2014, Liitetaulukko 4. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tau_004_fi.html