Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro

  År/månad
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07
Kontotransaktion                
Tillgångar Totalt -339 -3 651 -1 875 -4 257 680 -3 912 -10 462
1. Direktinvesteringar 832 -894 -464 -597 293 -896 -493
1.1 Eget kapital 734 589 144 -1 253 141 576 425
1.2 Övrigt kapital 98 -1 483 -608 656 152 -1 472 -919
2. Portföljinvesteringar -1 389 3 099 -947 6 111 4 454 1 717 -935
2.1 Aktier 308 1 598 -862 2 344 2 290 -40 19
2.2 Masskuldebrev -2 324 984 76 2 908 2 291 1 666 -552
2.3 Penningmarknadsinstrument 627 517 -161 858 -127 91 -401
3. Övriga investeringar 4 258 -2 418 6 305 -4 552 2 288 -1 364 -5 041
4. Finansiella derivat -3 999 -3 379 -6 858 -5 090 -6 314 -3 394 -3 984
5. Valutareserv -40 -58 89 -128 -40 25 -9
Skulder Totalt 7 220 -7 436 1 718 406 -1 021 -3 641 -8 310
1. Direktinvesteringar 865 2 100 3 227 4 423 -1 593 -1 054 1 731
1.1 Eget kapital 172 172 172 4 209 -985 -1 984 1 593
1.2 Övrigt kapital 693 1 928 3 055 214 -607 929 138
2. Portföljinvesteringar 4 684 3 849 -680 642 2 734 -1 422 -17
2.1 Aktier 1 983 435 -170 306 893 781 308
2.2 Masskuldebrev 1 428 4 457 2 051 113 670 -1 782 67
2.3 Penningmarknadsinstrument 1 272 -1 043 -2 561 223 1 171 -421 -392
3. Övriga investeringar 5 621 -10 037 6 073 355 4 685 2 241 -6 450
4. Finansiella derivat -3 949 -3 349 -6 902 -5 015 -6 847 -3 406 -3 575
5. Valutareserv . . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2014, Tabellbilaga 4. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tau_004_sv.html