Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Suomen maksutase 2014, milj. euroa

  Vuosi 2013 12 kk:n liukuva summa 2014/06 2014/07
1. Vaihtotase -2 851 -4 040 -59 -765
1.1 Tavarat 83 -15 133 -101
1.2 Palvelut -1 662 -1 778 -261 -86
1.3 Ensitulo 1 246 432 272 -397
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 518 -2 679 -202 -181
2. Pääomatase 184 138 12 12
3. Rahoitustase -3 308 -8 293 -271 -2 152
3.1 Suorat sijoitukset 3 179 -10 476 158 -2 225
3.2 Arvopaperisijoitukset -5 428 3 791 3 139 -918
3.3 Muut sijoitukset 204 -1 081 -3 605 1 409
3.4 Johdannaiset -2 032 -1 271 12 -408
3.5 Valuuttavaranto 768 744 25 -9
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -641 -4 391 -225 -1 398
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. heinäkuu 2014, Liitetaulukko 5. Suomen maksutase 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tau_005_fi.html