Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, augusti

Tabellbilaga 5. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/06 2014/07
1. Bytesbalans -2 851 -4 040 -59 -765
1.1 Varor 83 -15 133 -101
1.2 Tjänster -1 662 -1 778 -261 -86
1.3 Primära inkomster 1 246 432 272 -397
1.4 Sekundära inkomster -2 518 -2 679 -202 -181
2. Kapitalbalans 184 138 12 12
3. Finansiell balans -3 308 -8 293 -271 -2 152
3.1 Direktinvesteringar 3 179 -10 476 158 -2 225
3.2 Portföljinvesteringar -5 428 3 791 3 139 -918
3.3 Övriga investeringar 204 -1 081 -3 605 1 409
3.4 Finansiella derivat -2 032 -1 271 12 -408
3.5 Valutareserv 768 744 25 -9
4. Restpost -641 -4 391 -225 -1 398
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. juli 2014, Tabellbilaga 5. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/07/mata_2014_07_2014-09-15_tau_005_sv.html