Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa

  Vuosi 2013 12 kk:n liukuva summa 2014/08 2014/09
1. Vaihtotase -2 648 -3 362 0 591
1.1 Tavarat 83 789 -7 587
1.2 Palvelut -1 662 -1 946 -70 -100
1.3 Ensitulo 1 449 462 258 297
1.4 Tulojen uudelleenjako -2 518 -2 667 -181 -194
2. Pääomatase 184 141 12 10
3. Rahoitustase -3 676 -5 973 2 090 260
3.1 Suorat sijoitukset 2 955 -11 107 234 -476
3.2 Arvopaperisijoitukset -5 422 12 237 2 486 2 372
3.3 Muut sijoitukset 195 -6 813 -430 -1 361
3.4 Johdannaiset -2 172 -829 -211 -121
3.5 Valuuttavaranto 768 539 12 -155
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -1 212 -2 752 2 078 -341
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 14.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2014, Liitetaulukko 4. Suomen maksutase 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/09/mata_2014_09_2014-11-14_tau_004_fi.html