Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2021, november

Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro

  År 2013 12 mån. glidande summa 2014/08 2014/09
1. Bytesbalans -2 648 -3 362 0 591
1.1 Varor 83 789 -7 587
1.2 Tjänster -1 662 -1 946 -70 -100
1.3 Primära inkomster 1 449 462 258 297
1.4 Sekundära inkomster -2 518 -2 667 -181 -194
2. Kapitalbalans 184 141 12 10
3. Finansiell balans -3 676 -5 973 2 090 260
3.1 Direktinvesteringar 2 955 -11 107 234 -476
3.2 Portföljinvesteringar -5 422 12 237 2 486 2 372
3.3 Övriga investeringar 195 -6 813 -430 -1 361
3.4 Finansiella derivat -2 172 -829 -211 -121
3.5 Valutareserv 768 539 12 -155
4. Restpost -1 212 -2 752 2 078 -341
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. september 2014, Tabellbilaga 4. Finlands betalningsbalans 2014, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/09/mata_2014_09_2014-11-14_tau_004_sv.html