Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11
1. Vaihtotase -568 -250 -661 -1 156 -208 -57 -754 99 702 381 326
1.1 Tavarat -347 17 -18 -176 512 105 -240 -65 524 177 58
1.2 Palvelut -118 -118 -127 -269 -277 -256 -28 3 -34 46 82
1.3 Ensitulo 270 224 -142 -508 -241 296 -405 242 292 287 314
1.4 Tulojen uudelleenjako -373 -373 -373 -202 -202 -202 -81 -81 -81 -128 -128
2. Pääomatase 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3. Rahoitustase -7 617 3 725 -3 546 -4 671 1 689 84 -1 696 2 033 154 899 1 059
3.1 Suorat sijoitukset -41 -2 991 -3 676 -5 006 1 890 556 -1 592 171 -541 302 741
3.2 Arvopaperisijoitukset -6 117 -751 -264 5 447 1 707 3 196 -1 112 2 486 2 373 902 -3 183
3.3 Muut sijoitukset -1 369 7 556 261 -4 908 -2 402 -3 684 1 424 -430 -1 372 -325 4 061
3.4 Johdannaiset -49 -30 44 -76 533 -10 -408 -207 -152 36 -490
3.5 Valuuttavaranto -40 -58 89 -128 -40 25 -9 12 -155 -16 -70
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -7 060 3 963 -2 898 -3 527 1 885 129 -955 1 921 -560 507 721
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2014, Liitetaulukko 1. Suomen maksutase kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/11/mata_2014_11_2015-01-15_tau_001_fi.html