Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa

  Vuosi/kk
2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11
Tilikirjaus                        
Saamiset Yhteensä -395 -3 669 -1 880 -4 266 669 -3 899 -9 765 860 -3 581 -16 354 -6 666
1. Suorat sijoitukset 777 -913 -470 -605 281 -798 174 90 540 469 -925
1.1 Oma pääoma 713 570 125 -1 272 131 677 1 094 278 467 121 -282
1.2 Muu pääoma 64 -1 483 -595 667 150 -1 475 -920 -188 74 349 -643
2. Arvopaperisijoitukset -1 389 3 099 -946 6 111 4 454 1 717 -898 954 1 077 670 44
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 308 1 598 -862 2 344 2 290 -40 59 -16 -877 1 159 -1 437
2.2 Joukkovelkakirjalainat -2 324 984 76 2 908 2 291 1 666 -556 950 1 311 -609 1 578
2.3 Rahamarkkinapaperit 627 517 -161 858 -127 91 -401 20 644 120 -97
3. Muut sijoitukset 4 257 -2 418 6 306 -4 553 2 289 -1 365 -5 048 4 175 2 260 -7 274 2 611
4. Johdannaiset -3 999 -3 379 -6 858 -5 090 -6 314 -3 478 -3 983 -4 371 -7 304 -10 203 -8 325
5. Valuuttavaranto -40 -58 89 -128 -40 25 -9 12 -155 -16 -70
Velat Yhteensä 7 222 -7 394 1 666 405 -1 019 -3 983 -8 068 -1 172 -3 736 -17 253 -7 725
1. Suorat sijoitukset 818 2 078 3 206 4 401 -1 609 -1 354 1 766 -81 1 081 167 -1 666
1.1 Oma pääoma 150 150 150 4 187 -1 020 -2 267 1 627 152 151 136 -833
1.2 Muu pääoma 668 1 929 3 056 214 -589 912 139 -233 930 31 -833
2. Arvopaperisijoitukset 4 728 3 850 -683 663 2 746 -1 480 213 -1 532 -1 296 -232 3 227
2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet 1 983 435 -170 306 893 781 312 281 -1 494 -1 647 1 154
2.2 Joukkovelkakirjalainat 1 473 4 458 2 049 134 682 -1 840 294 -358 -402 1 445 62
2.3 Rahamarkkinapaperit 1 272 -1 043 -2 561 223 1 171 -421 -392 -1 455 600 -29 2 012
3. Muut sijoitukset 5 626 -9 974 6 045 355 4 691 2 319 -6 472 4 604 3 632 -6 949 -1 450
4. Johdannaiset -3 949 -3 349 -6 902 -5 015 -6 847 -3 468 -3 575 -4 163 -7 153 -10 239 -7 836
5. Valuuttavaranto . . . . . . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 15.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2014, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain 2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2014/11/mata_2014_11_2015-01-15_tau_003_fi.html