Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01
1. Vaihtotase 366 322 934 -103 788 -215
1.1 Tavarat 41 103 362 95 735 -39
1.2 Palvelut 125 445 57 -130 136 -379
1.3 Ensitulo 380 8 741 156 144 479
1.4 Tulojen uudelleenjako -181 -234 -226 -223 -226 -277
2. Pääomatase 16 16 15 15 14 16
3. Rahoitustase 376 3 633 3 617 -1 358 -2 106 -781
3.1 Suorat sijoitukset 842 -409 64 -762 -1 151 289
3.2 Arvopaperisijoitukset -3 413 -564 1 518 -1 935 -1 489 -863
3.3 Muut sijoitukset 3 306 4 682 1 830 1 700 1 074 100
3.4 Johdannaiset -399 -20 223 -365 -588 -165
3.5 Valuuttavaranto 41 -56 -18 5 48 -142
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -6 3 295 2 668 -1 269 -2 909 -582
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2020, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/01/mata_2020_01_2020-03-13_tau_001_fi.html