Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/08 2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01
1. Bytesbalans 366 322 934 -103 788 -215
1.1 Varor 41 103 362 95 735 -39
1.2 Tjänster 125 445 57 -130 136 -379
1.3 Primära inkomster 380 8 741 156 144 479
1.4 Sekundära inkomster -181 -234 -226 -223 -226 -277
2. Kapitalbalans 16 16 15 15 14 16
3. Finansiell balans 376 3 633 3 617 -1 358 -2 106 -781
3.1 Direktinvesteringar 842 -409 64 -762 -1 151 289
3.2 Portföljinvesteringar -3 413 -564 1 518 -1 935 -1 489 -863
3.3 Övriga investeringar 3 306 4 682 1 830 1 700 1 074 100
3.4 Finansiella derivat -399 -20 223 -365 -588 -165
3.5 Valutareserv 41 -56 -18 5 48 -142
4. Restpost -6 3 295 2 668 -1 269 -2 909 -582
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2020, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/01/mata_2020_01_2020-03-13_tau_001_sv.html