Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/01
1. Vaihtotase -242 -503 -215
1.1. Tavarat 2 572 1 867 -39
1.2. Palvelut -1 168 -807 -379
1.3. Ensitulo 485 717 479
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 130 -2 279 -277
2. Pääomatase 191 190 16
3. Rahoitustase -614 -324 -781
3.1. Suorat sijoitukset -2 022 145 289
3.2. Arvopaperisijoitukset -23 699 -23 037 -863
3.3. Muut sijoitukset 25 453 23 320 100
3.4. Johdannaiset -878 -1 166 -165
3.5. Valuuttavaranto 532 414 -142
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät -563 -11 -582
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 13.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. tammikuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/01/mata_2020_01_2020-03-13_tau_004_fi.html