Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/01
1. Bytesbalans -242 -503 -215
1.1. Varor 2 572 1 867 -39
1.2. Tjänster -1 168 -807 -379
1.3. Primära inkomster 485 717 479
1.4. Sekundära inkomster -2 130 -2 279 -277
2. Kapitalbalans 191 190 16
3. Finansiell balans -614 -324 -781
3.1. Direktinvesteringar -2 022 145 289
3.2. Portföljinvesteringar -23 699 -23 037 -863
3.3. Övriga investeringar 25 453 23 320 100
3.4. Finansiella derivat -878 -1 166 -165
3.5. Valutareserv 532 414 -142
4. Restpost -563 -11 -582
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/01/mata_2020_01_2020-03-13_tau_004_sv.html