Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/01
1. Bytesbalans -242 -503 -215
1.1. Varor 2 572 1 867 -39
1.2. Tjänster -1 168 -807 -379
1.3. Primära inkomster 485 717 479
1.4. Sekundära inkomster -2 130 -2 279 -277
2. Kapitalbalans 191 190 16
3. Finansiell balans -614 -324 -781
3.1. Direktinvesteringar -2 022 145 289
3.2. Portföljinvesteringar -23 699 -23 037 -863
3.3. Övriga investeringar 25 453 23 320 100
3.4. Finansiella derivat -878 -1 166 -165
3.5. Valutareserv 532 414 -142
4. Restpost -563 -11 -582
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 13.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. januari 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/01/mata_2020_01_2020-03-13_tau_004_sv.html