Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa

  2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02
1. Vaihtotase 338 279 -47 1 119 163 -434
1.1 Tavarat 146 381 276 888 26 -585
1.2 Palvelut 88 -234 -211 31 -379 -227
1.3 Ensitulo 320 362 135 477 782 617
1.4 Tulojen uudelleenjako -216 -230 -246 -277 -267 -239
2. Pääomatase 14 15 14 15 16 15
3. Rahoitustase 2 890 2 672 -199 -865 -64 -2 682
3.1 Suorat sijoitukset -12 -144 -161 -141 586 867
3.2 Arvopaperisijoitukset -589 1 120 -2 326 -1 868 -443 1 426
3.3 Muut sijoitukset 3 430 1 324 2 201 1 123 100 -4 794
3.4 Johdannaiset -73 518 120 -24 -165 -133
3.5 Valuuttavaranto 134 -146 -34 44 -142 -48
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 2 538 2 378 -167 -1 999 -243 -2 263
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana.
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 14.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2020, Liitetaulukko 1. Maksutase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/02/mata_2020_02_2020-04-14_tau_001_fi.html