Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro

  2019/09 2019/10 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02
1. Bytesbalans 338 279 -47 1 119 163 -434
1.1 Varor 146 381 276 888 26 -585
1.2 Tjänster 88 -234 -211 31 -379 -227
1.3 Primära inkomster 320 362 135 477 782 617
1.4 Sekundära inkomster -216 -230 -246 -277 -267 -239
2. Kapitalbalans 14 15 14 15 16 15
3. Finansiell balans 2 890 2 672 -199 -865 -64 -2 682
3.1 Direktinvesteringar -12 -144 -161 -141 586 867
3.2 Portföljinvesteringar -589 1 120 -2 326 -1 868 -443 1 426
3.3 Övriga investeringar 3 430 1 324 2 201 1 123 100 -4 794
3.4 Finansiella derivat -73 518 120 -24 -165 -133
3.5 Valutareserv 134 -146 -34 44 -142 -48
4. Restpost 2 538 2 378 -167 -1 999 -243 -2 263
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden.
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2020, Tabellbilaga 1. Betalningsbalans, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/02/mata_2020_02_2020-04-14_tau_001_sv.html