Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa

  Vuosi 2019 12 kk:n liukuva summa 2020/01 2020/02
1. Vaihtotase -1 811 -2 924 163 -434
1.1. Tavarat 2 579 1 091 26 -585
1.2. Palvelut -1 421 -1 426 -379 -227
1.3. Ensitulo -522 29 782 617
1.4. Tulojen uudelleenjako -2 447 -2 618 -267 -239
2. Pääomatase 176 178 16 15
3. Rahoitustase -1 350 4 848 -64 -2 682
3.1. Suorat sijoitukset -3 217 2 285 586 867
3.2. Arvopaperisijoitukset -24 572 -9 868 -443 1 426
3.3. Muut sijoitukset 25 446 12 597 100 -4 794
3.4. Johdannaiset 466 -256 -165 -133
3.5. Valuuttavaranto 527 90 -142 -48
4. Virheelliset ja tunnistamattomat erät 284 7 594 -243 -2 263
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä
2) Taulukossa esitettävät arvot ovat nettovirtoja ajanjakson aikana
3) Rahoitustase = saamiset - velat

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 14.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. helmikuu 2020, Liitetaulukko 4. Maksutase, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/02/mata_2020_02_2020-04-14_tau_004_fi.html