Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/01 2020/02
1. Bytesbalans -1 811 -2 924 163 -434
1.1. Varor 2 579 1 091 26 -585
1.2. Tjänster -1 421 -1 426 -379 -227
1.3. Primära inkomster -522 29 782 617
1.4. Sekundära inkomster -2 447 -2 618 -267 -239
2. Kapitalbalans 176 178 16 15
3. Finansiell balans -1 350 4 848 -64 -2 682
3.1. Direktinvesteringar -3 217 2 285 586 867
3.2. Portföljinvesteringar -24 572 -9 868 -443 1 426
3.3. Övriga investeringar 25 446 12 597 100 -4 794
3.4. Finansiella derivat 466 -256 -165 -133
3.5. Valutareserv 527 90 -142 -48
4. Restpost 284 7 594 -243 -2 263
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/02/mata_2020_02_2020-04-14_tau_004_sv.html