Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2022, januari

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2019 12 mån. glidande summa 2020/01 2020/02
1. Bytesbalans -1 811 -2 924 163 -434
1.1. Varor 2 579 1 091 26 -585
1.2. Tjänster -1 421 -1 426 -379 -227
1.3. Primära inkomster -522 29 782 617
1.4. Sekundära inkomster -2 447 -2 618 -267 -239
2. Kapitalbalans 176 178 16 15
3. Finansiell balans -1 350 4 848 -64 -2 682
3.1. Direktinvesteringar -3 217 2 285 586 867
3.2. Portföljinvesteringar -24 572 -9 868 -443 1 426
3.3. Övriga investeringar 25 446 12 597 100 -4 794
3.4. Finansiella derivat 466 -256 -165 -133
3.5. Valutareserv 527 90 -142 -48
4. Restpost 284 7 594 -243 -2 263
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 14.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. februari 2020, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/02/mata_2020_02_2020-04-14_tau_004_sv.html