Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa

  2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04
Saamiset Yhteensä -20 156 -35 914 16 580 707 -4 336 -6 699
1. Suorat sijoitukset -507 -480 327 511 305 -621
2. Arvopaperisijoitukset 1 128 -2 460 3 674 3 645 -1 757 -123
3. Muut sijoitukset -12 292 -24 749 21 784 6 035 9 253 5 859
4. Johdannaiset -8 452 -8 270 -9 064 -9 437 -11 905 -11 881
5. Valuuttavaranto -34 44 -142 -48 -234 67
Velat Yhteensä -19 957 -35 049 16 868 3 455 -4 252 -3 354
1. Suorat sijoitukset -346 -339 -159 -256 -356 -1 174
2. Arvopaperisijoitukset 3 454 -592 4 117 2 219 -1 382 7 191
3. Muut sijoitukset -14 492 -25 873 21 809 10 795 7 451 1 136
4. Johdannaiset -8 572 -8 246 -8 899 -9 303 -9 965 -10 507
5. Valuuttavaranto . . . . . .
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 12.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. huhtikuu 2020, Liitetaulukko 3. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2020/04/mata_2020_04_2020-06-12_tau_003_fi.html