Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04
Tillgångar Totalt -20 156 -35 914 16 580 707 -4 336 -6 699
1. Direktinvesteringar -507 -480 327 511 305 -621
2. Portföljinvesteringar 1 128 -2 460 3 674 3 645 -1 757 -123
3. Övriga investeringar -12 292 -24 749 21 784 6 035 9 253 5 859
4. Finansiella derivat -8 452 -8 270 -9 064 -9 437 -11 905 -11 881
5. Valutareserv -34 44 -142 -48 -234 67
Skulder Totalt -19 957 -35 049 16 868 3 455 -4 252 -3 354
1. Direktinvesteringar -346 -339 -159 -256 -356 -1 174
2. Portföljinvesteringar 3 454 -592 4 117 2 219 -1 382 7 191
3. Övriga investeringar -14 492 -25 873 21 809 10 795 7 451 1 136
4. Finansiella derivat -8 572 -8 246 -8 899 -9 303 -9 965 -10 507
5. Valutareserv . . . . . .
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Björklund 029 551 3296, Mira Malhotra 029 551 3262, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 12.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2020, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2020/04/mata_2020_04_2020-06-12_tau_003_sv.html